Käyttöönotto

Huomautus: sähkötyökalulle soveltumattomien akkujen käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai sähkötyökalun vioittumisen.

Kytke suunnanvaihtokytkin (7) keskiasentoon, jotta saat estettyä tahattoman käynnistymisen. Asenna ladattu akku (4) kahvaan niin, että se napsahtaa tuntuvasti ja tasaisesti paikalleen.

Aseta vääntömomentin asetusrengas (2) "poraus"-symbolin kohdalle.

  • Siirrä suunnanvaihtokytkintä (7) vain, kun sähkötyökalu on pysäytettynä.

Suunnanvaihtokytkimellä (7) voit vaihtaa sähkötyökalun pyörintäsuuntaa. Tätä ei voi kuitenkaan tehdä, kun käynnistyskytkintä (8) painetaan.

Pyörintä myötäpäivään: kun haluat porata tai kiinnittää ruuveja, työnnä suunnanvaihtokytkin (7) vasempaan ääriasentoon.

Pyörintä vastapäivään: kun haluat avata ja irrottaa ruuveja ja muttereita, työnnä suunnanvaihtokytkin (7) oikeaan ääriasentoon.

  • Käytä vaihdekytkintä (3) vain sähkötyökalun ollessa pysäytettynä.

Vaihdekytkimen (3) avulla voit valita 2 erilaista kierroslukualuetta.

1. vaihde:

matala kierroslukualue; ruuvaukseen tai suurten reikien poraukseen.

2. vaihde:

Korkea kierroslukualue; kun käytössä on GFA 18-H.

  • Siirrä vaihteenvalitsin aina rajoittimeen asti. Muuten sähkötyökalu saattaa vaurioitua.

Käynnistä sähkötyökalu käynnistyskytkimellä (8) ja pidä sitä painettuna.

Työvalo (6) syttyy, kun painat käynnistyskytkintä (8) (kevyesti tai pohjaan). Se mahdollistaa työskentelyalueen tehokkaan valaisun.

Työvalo (6) palaa edelleen noin 10 sekunnin ajan käynnistyskytkimen (8) vapauttamisen jälkeen.

Voit säätää portaattomasti kierroslukua käynnissä olevan sähkötyökalun käynnistyskytkintä (8) painamalla.

Moottori käy matalalla kierrosluvulla, kun painat käynnistyskytkintä (8) kevyesti. Kierrosluku kasvaa, kun painat painiketta voimakkaammin.