Қызмет көрсету және тазалау

Әр пайдалану алдында алмалы-салмалы аспапты, құрал бекіткіші бар балға саптамасын GFA 18-H, электр құралының желдету саңылауларын және аккумулятордың желдету саңылауларын тазалаңыз.