Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas

Medžiagų, kurių sudėtyje yra švino, kai kurių rūšių me‌dienos, mineralų ir metalų dulkės gali būti kenksmin‌gos sveikatai. Dirbančia‌jam arba netoli esantiems as‌menims nuo sąlyčio su dulkėmis arba jų įkvėpus gali kilti alerginės reakcijos, taip pat jie gali susirgti kvėpa‌vimo takų ligomis.

Kai kurios dulkės, pvz., ąžuolo ir buko, yra vėžį su‌ke‌lian‌čios, o ypač, kai mediena yra apdorota specialiomis me‌die‌nos priežiūros priemonėmis (chromatu, medienos apsaugos priemonėmis). Medžiagas, kuriose yra as‌besto, leidžiama apdoroti tik specialistams.

Laikykitės jūsų šalyje galiojančių apdoro‌jamoms medžiagoms taikomų taisyklių.