Įrankių keitimas

Apsauginis nuo dulkių gaubtelis neleidžia gręžimo metu kylančioms dulkėms patekti į įrankių įtvarą. Įdėdami įrankius saugokite, kad nepažeistumėte apsauginio nuo dulkių gaubtelio .

Nuimkite darbo įrankį.

Įstatykite priedėlį į įrankių laikiklį (1). Sukite fiksavimo žiedą (9), kol išgirsite, kad užsifiksavo.

Su SDS-plus griebtuvu nenaudodami papildomų įrankių galite lengvai ir patogiai pakeisti darbo įrankį.

  • Darbo įrankį iki atramos stumkite į užraktinės movos įtvarą.
  • Patraukę įrankį atgal, patikrinkite, ar jis tinkamai užsifiksavo.

Patraukite užraktinę movą  į priekį ir išimkite darbo įrankį.

Papildomą rankeną (11) galite pasukti taip, kad darbo padėtis būtų kuo saugesnė ir mažiausia varginanti.

  • Papildomos rankenos (11) apatinę dalį pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir nustatykite papildomą rankeną (11) į norimą padėtį. Tada papildomos rankenos (11) apatinę dalį vėl užveržkite, sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.

Atkreipkite dėmesį, kad papildomos rankenos užveržiamoji juosta būtų specialiame, korpuse esančiame griovelyje.

Gylio ribotuvu galima nustatyti pageidaujamą gręžimo gylį X.

Paspauskite gylio ribotuvo nustatymo mygtuką ir į papildomą rankeną (11) įstatykite gylio ribotuvą.

Ant gylio ribotuvo esantys grioveliai  turi būti nukreipti aukštyn arba žemyn.

  • SDS plus sistemos darbo įrankį iki atramos stumkite į SDS plus įrankių įtvarą . Priešingu atveju, jei SDS plus įrankis juda, gali būti klaidingai nustatomas gręžimo gylis.
  • Ištraukite gylio ribotuvą tiek, kad atstumas tarp grąžto viršūnės ir gylio ribotuvo galo būtų lygus norimam gręžimo gyliui X.

Nuimkite darbo įrankį.

Atblokuokite priedėlį sukdami kryptimi  ir nutraukite jį nuo įrankių įtvaro (1).