Paruošimas naudoti

Nuoroda: Naudojant elektriniam įrankiui netinkamus akumuliatorius, elektrinis įrankis gali pradėti netinkamai veikti arba gali būti pažeistas.

Kad apsaugotumėte nuo netikėto įjungimo, sukimosi krypties perjungiklį (7) nustatykite į vidurinę padėtį. Įkrautą akumuliatorių (4) stumkite į rankeną, kol pajusite, kad jis užsifiksavo ir gerai prigludo prie rankenos.

Sukimo momento nustatymo žiedą (2) ties simboliu „Gręžimas“.

  • Sukimosi krypties perjungiklį (7) junkite tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.

Sukimosi krypties perjungikliu (7) galite pakeisti elektrinio įrankio sukimosi kryptį. Tačiau tuo‌met, kai įjungimo-išjungimo jungiklis (8) yra nuspaustas, tai padaryti yra neįmanoma.

Dešininis sukimasis: norėdami gręžti ir įsukti varžtus, spauskite sukimosi krypties perjungiklį (7) į kairę iki atramos.

Kairinis sukimasis: Norėdami atlaisvinti arba išsukti varžtus ar atsukti veržles, spauskite sukimosi krypties perjungiklį (7) į dešinę iki atramos.

  • Greičių perjungiklį (3) junkite tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.

Greičių perjungikliu (3) galima pasirinkti 2 sūkių skaičiaus diapazonus.

1. greitis:

Mažo sūkių skaičiaus diapazonas; skirtas didelio skersmens kiaurymėms gręžti arba varžtams sukti.

2. greitis:

Didelio sūkių skaičiaus diapazonas; skirtas darbui su GFA 18-H.

  • Greičių perjungiklį visada stumkite iki atramos. Priešingu atveju galite pažeisti elektrinį įrankį.

Norėdami elektrinį įrankį įjungti, paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (8) ir laikykite jį paspaustą.

Darbinė lemputė (6) šviečia, kai šiek tiek arba visiškai nuspaustas įjungimo-išjungimo jungiklis (8), ji apšviečia darbinę sritį, kai ji nepakankamai apšviesta.

Darbinė lemputė (6) atleidus įjungimo-išjungimo jungiklį (8) dar šviečia apie 10 sekundžių.

Įjungto elektrinio įrankio sūkių skaičių tolygiai galite re‌gu‌liuo‌ti atitinkamai spausdami įjungimo-išjungimo jungiklį (8).

Lengvai spaudžiant įjungimo-išjungimo jungiklį (8), įrankis veikia mažais sūkiais. Daugiau nuspaudus jungiklį, sūkiai atitinkamai padidėja.