Ingebruikname

Aanwijzing: Het gebruik van accu's die niet geschikt zijn voor uw elektrische gereedschap, kan leiden tot verkeerd functioneren of beschadiging van het elektrische gereedschap.

Zet de draairichtingschakelaar (7) in het midden om per ongeluk inschakelen te verhinderen. Plaats de geladen accu (4) in de greep tot deze voelbaar vastklikt en gelijk met de greep ligt.

Zet de instelring draaimomentinstelling (2) op het symbool „Boren“.

  • Bedien de draairichtingschakelaar (7) alleen als het elektrische gereedschap stilstaat.

Met de draairichtingschakelaar (7) kunt u de draairichting van het elektrische gereedschap veranderen. Bij ingedrukte aan/uit-schakelaar (8) is dit echter niet mogelijk.

Rechtsdraaien: voor het boren en indraaien van schroeven drukt u de draairichtingschakelaar (7) naar links tot aan de aanslag door.

Linksdraaien: voor het losdraaien of uitdraaien van schroeven en moeren drukt u de draairichtingschakelaar (7) naar rechts tot aan de aanslag door.

  • Bedien de toerentalschakelaar (3) alleen als het elektrische gereedschap stilstaat.

Met de toerentalschakelaar (3) kunnen twee toerentalbereiken ingesteld worden.

1e versnelling:

Laag toerentalbereik. Voor werkzaamheden met een grote boordiameter en voor het in- en uitdraaien van schroeven.

2e versnelling:

Hoger toerentalbereik; om te werken met GFA 18-H.

  • Schuif de toerentalschakelaar altijd helemaal tot aan de aanslag. Anders kan het elektrische gereedschap beschadigd raken.

Druk voor ingebruikname van het elektrische gereedschap op de aan/uit-schakelaar (8) en houd deze ingedrukt.

De werklamp (6) brandt bij iets of helemaal ingedrukte aan/uit-schakelaar (8) en hiermee kan bij ongunstige lichtomstandigheden het werkbereik verlicht worden.

De werklamp (6) blijft na het loslaten van de aan/uit-schakelaar (8) nog ca. 10 seconden branden.

U kunt het toerental van het ingeschakelde elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-schakelaar (8) indrukt.

Lichte druk op de aan/uit-schakelaar (8) heeft een laag toerental tot gevolg. Met toenemende druk wordt het toerental hoger.