คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับสว่านเจาะและสว่านกระแทก

 • สวมประกบหูป้องกันสียงดัง การรับฟังเสียงดังอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน
 • ใช้ด้ามจับเพิ่ม การสูญเสียการควบคุมอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ
 • ยึดเครื่องมืออย่างถูกต้องก่อนใช้งาน เครื่องมือนี้ให้แรงบิดสูง และหากไม่ยึดเครื่องมืออย่างถูกต้องระหว่างการทำงาน อาจสูญเสียการควบคุมซึ่งจะส่งผลให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ
 • เมื่อทำงานในบริเวณที่อุปกรณ์ตัดหรือสกรูอาจสัมผัสสายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่ ต้องจับเครื่องมือไฟฟ้าตรงพื้นผิวจับที่หุ้มฉนวน หากอุปกรณ์ตัดหรือสกรูสัมผัสสายที่ “มีกระแสไฟฟ้า” ไหลผ่านจะทำให้ชิ้นส่วนโลหะที่ไม่มีการป้องกันของเครื่องมือไฟฟ้าเกิด “มีกระแสไฟฟ้า” ด้วย และส่งผลให้ผู้ใช้งานเครื่องถูกไฟฟ้าดูดได้

 • อย่าทำงานด้วยความเร็วที่สูงกว่าอัตราความเร็วสูงสุดของดอกสว่าน ที่ความเร็วที่สูงกว่า ดอกสว่านอาจโค้งงอเมื่อปล่อยให้หมุนอย่างอิสระโดยไม่สัมผัสชิ้นงาน และส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย
 • เริ่มต้นเจาะด้วยความเร็วต่ำและให้ปลายดอกสว่านสัมผัสชิ้นงานเสมอ ที่ความเร็วที่สูงกว่า ดอกสว่านอาจโค้งงอเมื่อปล่อยให้หมุนอย่างอิสระโดยไม่สัมผัสชิ้นงาน และส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย
 • ใช้แรงกดให้ตรงกับแนวดอกสว่านเท่านั้นและอย่าใช้แรงกดมากเกินไปดอกสว่านอาจโค้งงอทำให้แตกหักหรือสูญเสียการควบคุม และส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย

 • ใช้ด้ามจับเพิ่มหากจัดส่งมาพร้อมกับเครื่องการสูญเสียการควบคุมอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ
 • จับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างและตั้งท่ายืนให้มั่นคงขณะทำงาน ท่านจะสามารถนำทางเครื่องมือไฟฟ้าได้ปลอดภัยกว่าเมื่อจับเครื่องด้วยมือทั้งสองข้าง
 • ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าทันทีหากเครื่องมือติดขัด ให้เตรียมพร้อมสำหรับปฏิกิริยาแรงบิดสูงซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการตีกลับ เครื่องมือจะติดขัดเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าถูกใช้งานเกินกำลังหรือเครื่องมือถูกบีบอัดอยู่ในชิ้นงาน
 • ยึดชิ้นงานให้แน่น การยึด‌ชิ้นงาน‌ด้วย‌เครื่องหนีบ‌หรือ‌แท่นจับ‌จะ‌มั่นคง‌กว่า‌การยึด‌ด้วยมือ
 • ใช้เครื่องตรวจจับที่เหมาะสมเพื่อตรวจหาสายไฟฟ้าหรือท่อสาธารณูปโภคที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณทำงาน หรือติดต่อบริษัทสาธารณูปโภคในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือ การสัมผัสกับ‌สายไฟฟ้า‌อาจทำให้‌เกิด‌ไฟไหม้‌หรือ‌ถูก‌ไฟฟ้าดูด การทำให้‌ท่อแก๊ซ‌เสียหาย‌อาจทำให้‌เกิด‌ระเบิด การเจาะ‌เข้า‌ใน‌ท่อน้ำ‌ ทำให้‌ทรัพย์สิน‌เสียหาย
 • รอให้เครื่องมือไฟฟ้า‌หยุดสนิทก่อน‌วาง‌เครื่อง‌ลงบนพื้น ‌เครื่องมือ‌ที่‌ใส่‌อยู่‌อาจ‌ติดขัด‌และทำให้สูญเสีย‌การควบคุม‌เครื่องมือไฟฟ้า
 • ห้ามสัมผัสเครื่องมือหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่อยู่ติดกันหลังเสร็จสิ้นการใช้งานแล้วไม่นาน ชิ้นส่วนเหล่านี้อาจร้อนจัดระหว่างการทำงานและทำให้เกิดแผลไหม้ได้
 • เครื่องมืออาจติดขัดในขณะเจาะ ตั้งท่ายืนที่มั่นคงและจับเครื่องมือไฟฟ้าด้วยมือทั้งสองข้างอย่างแน่นหนา มิฉะนั้นคุณอาจสูญเสียการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้า
 • ใช้ความระมัดระวังในขณะรื้อถอนด้วยสิ่ว เศษวัสดุการรื้อถอนที่ร่วงหล่นอาจทำให้ผู้คนรอบข้างหรือตัวคุณเองบาดเจ็บได้
 • เมื่อแบตเตอรี่ชำรุดและนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจมีไอระเหยออกมาได้ แบตเตอรี่อาจเผาไหม้หรือระเบิดได้ให้สูดอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์ในกรณีเจ็บปวด ไอ‌ระเหย‌อาจ‌ทำให้‌ระบบ‌หายใจ‌ระคาย‌เคือง
 • อย่าเปิดแบตเตอรี่ อันตราย‌จาก‌การลัด‌วงจร
 • วัตถุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระทำภายนอก อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอรี่ไหม้ มีควัน ระเบิด หรือร้อนเกินไป
 • ใช้แบตเตอรี่แพ็คเฉพาะในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเท่านั้น ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่แพ็คจะได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย

ปกป้อง‌แบตเตอรี่จากความร้อน รวมทั้ง ต. ย. เช่น จากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟ สิ่งสกปรก น้ำ และความชื้น อันตรายจากการระเบิดและการลัด‌วงจร