การดูดฝุ่น/ขี้เลื่อย

ฝุ่น‌ที่‌ได้จาก‌วัสดุ เช่น เคลือบผิว‌ที่มี‌สาร‌ตะกั่ว ไม้‌บาง‌ประเภท แร่ธาตุ และ‌โลหะ อาจ‌เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ การสัมผัส‌หรือ‌การหายใจ‌เอา‌ฝุ่น‌เข้าไป‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌ปฏิกิริยา‌แพ้ฝุ่น และ/‌หรือ‌นำมา‌ซึ่ง‌โรค‌ติดเชื้อ‌ระบบ‌หายใจ‌แก่‌ผู้ใช้‌เครื่อง‌หรือ‌ผู้‌ที่‌ยืน‌อยู่‌ใกล้เคียง

ฝุ่น‌บาง‌ประเภท เช่น ฝุ่น‌ไม้โอ๊ก หรือ‌ไม้บีช นับเป็น‌สาร‌ที่‌ทำให้‌เกิด‌มะเร็ง โดยเฉพาะ‌อย่างยิ่ง‌เมื่อ‌ผสมกับ‌สาร‌เติมแต่ง‌เพื่อ‌บำบัด‌ไม้ (โครเมต ผลิตภัณฑ์‌รักษา‌เนื้อไม้) สำหรับ‌วัสดุ‌ที่‌‌มี‌แอสเบสทอส‌ต้อง‌ให้‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ทำงาน‌เท่านั้น

ปฏิบัติ‌ตาม‌กฎ‌ข้อ‌บังคับ‌สำคัญ‌อื่นๆ ที่‌เกี่ยวกับ‌วัสดุ‌ชิ้นงาน ที่‌บังคับ‌ใช้‌ใน‌ประเทศ‌ของ‌ท่าน