การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์‌บริการ‌หลัง‌การขาย‌ของเรา‌ยินดี‌ตอบ‌คำถาม‌ของท่าน‌ที่‌เกี่ยวกับ‌การบำรุง‌รักษา‌และ‌การซ่อมแซม‌ผลิตภัณฑ์‌รวมทั้ง‌เรื่อง‌อะไหล่ ภาพเขียนแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาดูใน: www.bosch-pt.com
ทีมงานที่ปรึกษาของ บ๊อช ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขสินค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

สามารถดูที่อยู่ศูนย์บริการอื่นๆ ได้ที่:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses