ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้า (GSR 18V-60 FC/GSR 18V-90 FC พร้อมชุดค้อน GFA 18-H) มีไว้สำหรับการเจาะด้วยค้อนในคอนกรีต อิฐ และหิน

ชุดค้อน GFA 18-H ใช้ได้กับสว่าน/ไขควงไฟฟ้าไร้สาย GSR 18V-60 FC/GSR 18V-90 FC เท่านั้น