รายการสิ่งของที่จัดส่ง

ชุดค้อน (10) พร้อมที่จับเสริม (11).
เครื่องมือใช้งาน และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่แสดงหรืออธิบายไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตมาตรฐานในการจัดส่ง

กรุณา‌ดู‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ทั้งหมด‌ใน‌รายการ‌แสดง‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ของเรา