การเปลี่ยนเครื่องมือ

ฝาครอบกันฝุ่น ส่วนใหญ่จะป้องกันไม่ให้ฝุ่นที่เกิดจากการเจาะลอดเข้าไปในด้ามจับเครื่องมือในระหว่างการใช้งาน เมื่อใส่เครื่องมือต้องระวังอย่าให้ฝาครอบกันฝุ่น เสียหาย

ถอดเครื่องมือออก

เสียบอะแดปเตอร์เข้าในด้ามจับ (1) หมุนแหวนล็อค (9) จนได้ยินเสียงเข้าล็อค

หัวจับดอก SDS-plus ทำให้เปลี่ยนเครื่องมือเจาะได้ง่ายและสะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นๆ ช่วย

  • ใส่เครื่องมือเข้าในปลอกสำหรับล็อคจนสุด
  • ดึง‌เครื่องมือ‌เพื่อ‌ตรวจสอบ‌การล็อค

ดันปลอกสำหรับล็อค ไปด้านหลังและถอดเครื่องมือออก

ท่านสามารถจับด้ามจับเพิ่ม (11) หันไปยังตำแหน่งใดก็ได้ เพื่อให้ได้ท่าทำงานที่มั่นคงและเหนื่อยน้อย

  • หมุนก้านจับด้านล่างของด้ามจับเพิ่ม (11) ทวนเข็มนาฬิกา และหันด้ามจับเพิ่ม (11) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นขันส่วนล่างของด้ามจับเพิ่ม (11) ตามเข็มนาฬิกากลับเข้าให้แน่น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายรัดปรับความตึงของด้ามจับเพิ่มอยู่ในร่องที่ตัวเครื่อง

ท่านสามารถใช้ก้านวัด‌ความลึก เพื่อตั้งความลึก‌รูเจาะ‌ที่‌ต้องการ X

กดปุ่มสำหรับปรับก้านวัดความลึก  และใส่ก้านวัดความลึกเข้าในด้ามจับเพิ่ม (11)

ต้องหันพื้นผิวที่เป็นร่องบนก้านวัดความลึก ขึ้นด้านบนหรือลงด้านล่าง

ถอดเครื่องมือออก

ปลดล็อคอะแดปเตอร์ในทิศทาง และดึงออกจากด้ามจับ (1)