การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ทำความสะอาดเครื่องมือใช้งาน ชุดค้อน GFA 18-H พร้อมที่จับเครื่องมือ ช่องระบายอากาศบนเครื่องมือไฟฟ้า และช่องระบายอากาศบนแบตเตอรี่แพ็ค