การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

หมายเหตุ: การใช้แบตเตอรี่แพ็คที่ไม่เหมาะกับเครื่องมือไฟฟ้าของท่านอาจทำให้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานผิดปกติหรือเสียหายได้

ตั้งสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) ไว้ที่กึ่งกลางเพื่อป้องกันการเปิดสวิทช์โดยไม่ตั้งใจ ใส่แบตเตอรี่แพ็คที่ชาร์จไฟแล้ว (4) เข้าในด้ามจับจนได้ยินเสียงล็อคเข้าที่และวางราบเสมอกันกับด้ามจับ

ตั้งแหวนตั้งแรงบิดล่วงหน้า (2) ไว้ที่สัญลักษณ์ “การเจาะ”

  • กระตุ้นสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) เมื่อเครื่องหยุดสนิทเท่านั้น

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าได้ด้วยสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) อย่างไรก็ตาม หากสวิทช์เปิด-ปิด (8) ถูกกดอยู่ จะกลับทิศทางการหมุนไม่ได้

การหมุนทางขวา: สำหรับการเจาะและการขันสกรูเข้า ให้กดสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) ไปทางซ้ายจนสุด

การหมุนทางซ้าย: สำหรับคลายหรือหมุนสกรูและน๊อตออก ให้กดสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) ไปทางขวาจนสุด

  • สับสวิทช์ตั้งเกียร์ (3) เมื่อเครื่องหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่านั้น

ปุ่มตั้งเกียร์ (3) สามารถตั้งความเร็วรอบล่วงหน้าได้สองช่วง

เกียร์ 1:

ความ‌เร็วรอบ‌ต่ำ สำหรับการเจาะรูเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่หรือสำหรับการขันสกรู

เกียร์ 2:

ช่วงความเร็วสูง เพื่อทำงานกับ GFA 18-H

  • ดันสวิทช์ตั้งเกียร์ไปจนสุดเสมอ มิฉะนั้นเครื่อง‌อาจ‌ชำรุดได้

สตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิทช์เปิด-ปิด (8) และกดค้างไว้

ไฟส่องบริเวณทำงาน (6) จะส่องสว่างเมื่อกดสวิทช์เปิด-ปิด (8) เบาๆ หรือเต็มที่ และช่วยเพิ่มความสว่างในบริเวณทำงานภายใต้สภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวย

ไฟส่องบริเวณทำงาน (6) จะยังคงสว่างต่อไปประมาณ 10 วินาทีหลังจากปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (8) แล้ว

ท่านสามารถปรับความเร็วรอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่เปิดสวิทช์อยู่ได้อย่างต่อเนื่องตามแรงกดมากน้อยบนสวิทช์เปิด-ปิด (8)

การกดสวิทช์เปิด-ปิด (8) เบาจะได้ความเร็วรอบต่ำ การกดสวิทช์แรงยิ่งขึ้นจะได้ความเร็วรอบสูงขึ้น